"Stratégův postup velmi jednoduše spočívá ve zpochybňování převládajících předpokladů pomocí jediné otázky (Proč?) a v neúnavném kladení stejné otázky těm, kdo jsou odpovědni za současný způsob, jakým se věci dělají, a to tak dlouho, až jim z toho bude špatně."
Kenichi Ohmae

"The strategist’s method is, very simply, to challenge the prevailing assumptions with a single question (Why?), and to tirelessly continue giving the same question to those who are responsible for the current way things are being done until you make them feel sick."
Kenichi Ohmae


Lasvit s.r.o. je nadnárodní společnost sídlící v Česku, věnující se výrobě a instalaci designových svítidel,
skleněných architektonických prvků a uměleckých předmětů ze skla, většinou v kusových, exkluzivních provedeních na
zakázku. Působí převážně na trzích Blízkého východu, Asie, Evropy a Severní Ameriky.

Hlavní činnosti, kterých jsem se v rámci projektu ujali:

 • Segmentace
 • Návrh sortimentu
 • Ekonomické ukazatele
 • Konkurence

 Nákupní centrum Fénix Vysočanská bylo jako čistě developerský projekt otevřeno v roce 2008.  Nárůstem konkurence a v důsledku ekonomické krize bylo zapotřebí vytvořit nový koncept NC Fénix v souladu s vývojem potřeb a požadavků zákazníků. 

Hlavní činnosti, kterých jsme se ujali:

 • Pozice centra a jeho jedinečnost
 • Definice značky
 • Návrh nových nájemníků
 • Podrobná segmentace cílové skupiny
 • Nastavení principů fungování centra
 • Komunikační strategie a plán
 • Tvorba briefů pro architekty a kreativce (exteriér, interiér, logo, kreativní komunikační koncept)

 V roce 2012 vznikla společnost Cofely a.s., fúzí a přejmenováním společností Spectrum a Fabricom.

Hlavní činnosti, kterých jsme se ujali:

 • Nastavení nově zaváděné značky Cofely pro český trh – vize, mise, definice značky (atributy, benefity, esence…)
 • Manažerské shrnutí – vytvoření strategického dokumentu
 • Interní komunikace (speciální workshopy – př. Kavárna)
 • Externí komunikace (PR, event, 1to1…)
 • Rebranding

Dále navazovala tvorba a implementace marketingové strategie a dlouhodobá realizace PR aktivit.

 Arbes je specialista na SW řešení v oblasti bankovnictví a finančnictví
(první internetové bankovnictví v ČR pro Expandia banku)

Hlavní činnosti, kterých jsme se ujali

 • Formulace základní strategie společnosti (včetně zkrácených analýz prostředí a konkurence)
 • Nalezení odlišení
 • Positioning
 • Definice značky
 • Kreativní brief pro tvorbu nového corporate designu
 • Organizace a supervize výběrového řízení na tvorbu corporate designu 
 • Supervize tvorby nových materiálů

 Annonce jsou tradiční české inzertní noviny a server pro soukromou i komerční inzerci. 

Hlavní činnosti, kterých jsme se ujali:

 • Marketingové analýzy (celkové + komoditní)
 • Zapojení Annonce do projektu Češi v síti
 • Realizace výzkumu ve spolupráci s TNS Aisa
 • Nalezení tržního potenciálu
 • Vytvoření vize + strategie společnosti
 • Spolupráce na struktuře společnosti + další business konzultace
 • Definice vize, hodnot, značky
 • Vytvoření nových produktů 
 • Nový webový portál www.annonce.cz – supervize UX analýz, návrhu nového portálu, funkčnosti, grafické podoby, testování
 • Návrh zcela samostatného projektu pro studenty a mladé
 • Vytvoření nového konceptu tištěné Annonce
 • Vytvoření briefu pro tvorbu corporate designu + supervize tendru a tvorby
 • Supervize tendru na komunikační agenturu
More Case Studies ...