"Stratégův postup velmi jednoduše spočívá ve zpochybňování převládajících předpokladů pomocí jediné otázky (Proč?) a v neúnavném kladení stejné otázky těm, kdo jsou odpovědni za současný způsob, jakým se věci dělají, a to tak dlouho, až jim z toho bude špatně."
Kenichi Ohmae

"The strategist’s method is, very simply, to challenge the prevailing assumptions with a single question (Why?), and to tirelessly continue giving the same question to those who are responsible for the current way things are being done until you make them feel sick."
Kenichi Ohmae


Mitas je největším evropským výrobcem  mimosilničních pneumatik  – zejména zemědělských a průmyslových. 

 Hlavní činnosti, kterých jsme se ujali:

  • Kvalitativní výzkumy (hloubkové rozhovory s klíčovými zákazníky)
  • Definice značky
  • Vytvoření komunikační strategie
  • Vytvoření Mitas Premium Partner pro klíčové zákazníky / velkoobchody – věrnostní program a komunikační koncept MPP
  • Supervize změny corporate designu + kreativních a grafických výstupů
  • Nastavení procesu změny corporate designu

 


More Case Studies ...