"Stratégův postup velmi jednoduše spočívá ve zpochybňování převládajících předpokladů pomocí jediné otázky (Proč?) a v neúnavném kladení stejné otázky těm, kdo jsou odpovědni za současný způsob, jakým se věci dělají, a to tak dlouho, až jim z toho bude špatně."
Kenichi Ohmae

"The strategist’s method is, very simply, to challenge the prevailing assumptions with a single question (Why?), and to tirelessly continue giving the same question to those who are responsible for the current way things are being done until you make them feel sick."
Kenichi Ohmae


Mitas is the biggest European producer of off-road tyres – particularly agricultural and industrial.

We were in charge of these key activities:

  • Quality research (profound interviews with key customers)
  • Brand definition
  • Creation of communication strategy
  • Creation of the Mitas Premium Partner for key customers / wholesale – loyalty program and MPP communication concept
  • Supervision of the change of the corporate design + creative and graphic output
  • Setting up the process of change of the corporate design

 


More Case Studies ...