Jak pracujeme

  • Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme specialisté na podnikové poradenství a firemní strategie. Díky tomu, že se na váš byznys dokážeme podívat jinýma očima, komplexně a inovativně, nastartujeme ho k lepším výsledkům. Nejprve identifikujeme klíčové body vašeho podnikání / projektu a diagnostikujeme stav celé firmy. Následně vám navrhneme řešení na míru. To všechno energicky a s nadšením.

Spark of geniusMetoda Spark of Genius

Každý projekt vyžaduje individuální přístup, přesto existuje jádro procesu, na kterém vždy stavíme. Proces naší práce je rozdělen do dvou částí. Real Business Life (dále jen RBL) a Spark of Genius (dále jen SoG).

RBL je racionální část, kde definujeme zdroje, sbíráme potřebné informace a analyzujeme. Poté přichází kreativní část naší práce, do níž vkládáme „jiskru génia“. Ta je obsažena zejména v konceptu a v nově definované značce.

Dále opět nastává fáze RBL, která obsahuje více ekonomických aspektů podniku a nebo projektu. Nastavíme odpovídající strategii, plán a implementujeme nově vytvořenou vizi – tím akcelerujeme váš business.

Ticha postaTichá pošta

Je běžné, že se vize majitele společnosti v průběhu komunikace s ostatními manažery a odděleními  mění, a někdy až do té míry, že prvotní idea majitele dostává naprosto jiný rozměr a informační hodnotu ve srovnání s tím, jak byla vyjádřena na začátku.

Přesně tak, jak je tomu u známé hry na „tichou poštu“.  My umíme těmto zkreslováním informací předcházet. Nejprve umožníme zadavateli ujasnit si vše tak, aby opravdu věděl, co chce a potom jeho myšlenku zavedeme do další komunikace bez kompromisů a změn.

G-KIT to je Garantovaná Konzistence Informačního Toku. Na základě požadavku na velkoprostorové auto nikdy nedostanete zpět velkokapacitní nakladač.

Proč? Jak? Co?

Každý podnik i člověk by měli vědět, co dělá, čím se zabývá, jak to dělá a především proč to dělá. Ne každý podnik si na tyto tři otázky umí odpovědět. Chceme, aby se firmy zamýšlely nad důvodem své existence a tím se znovu a znovu utvrzovaly v tom, za čím jdou, čeho chtějí dosáhnout a jak. Tedy aby naplňovaly svou vizi pomocí strategie a plánu. I my si tyto otázky pokládáme, proto Vám přinášíme odpovědi za spa4biz.

Proč?

Schopnost představivosti, objevování a otevírání nových obzorů se v každodenním byznysu někdy ztrácí. My vám ji ale umíme vrátit. Společně pak dokážeme znovu určit vaší firmě správný směr tak, abyste zase věděli kam a kudy pokračovat a vaše cesta byla co nejpřímější a pokud možno bezpečná.

Jak?

Nejprve identifikujeme klíčové body vašeho podnikání / projektu a diagnostikujeme stav celé firmy. Následně vám navrhneme řešení na míru. To všechno energicky a s nadšením.

Co?

Svým klientům přinášíme inovativní strategická řešení, která jsou aplikovatelná a přinášejí víc, než jeden izolovaný výstup. Vytváříme kreativní firemní strategie a strategické projekty. Jsme specialisté na budování značek.

Kontaktujte nás Contact us